Købelov og kæledyr

Købeloven gør sig også gældende ved køb af kæledyr, købt hos en dyrehandler eller en kennel.

I mange familier er der et stort ønske om, at anskaffe sig et kæledyr. Der opstår som regel mange spørgsmål vedr. race, køn, evt. træning mv. Men køb af dyr er også en handel, der principielt ikke adskiller sig fra andre handler, hvad rettigheder og pligter angår, selvom det selvfølgelig er nogle andre spørgsmål, der opstår ved køb af et kommende familiemedlem.

Ikke desto mindre er det en god idé, at sætte sig ind i reglerne vedr. et eventuelt køb.

Købeloven gør sig også gældende på dette område, i og med at der indgås en handel, hvilket vil sige, at du også her har 2 års reklamationsfrist. Det skal dog pointeres, at købes dyret privat, f.eks. gennem en avisannonce, er det tilladt og helt normalt at der aftales at købeloven ikke gælder. Har man ikke aftalt noget, kan man klage i op til 2 år efter købet. Bliver man ikke enig i denne klage er det dog ikke muligt at klage til Forbrugerklagenævnet, da det er en privat handel.

Nyttige ting at tage i betragtning:

 • Sælger har pligt til at oplyse køber om eventuelle væsentlige fejl ved kæledyret. Har sælger gjort dette, må køber til gengæld accepterer disse fejl.
 • Ikke enhver fejl ved kæledyret er en mangel. F.eks. er skønhedsfejl (tandmangel, fejlfarvning m.v.) normalt ikke en mangel ved en familiehund, mens disse fejl kan være mangler ved en udstillingshund. Derimod er det altid en mangel, hvis der er fejl ved kæledyret, som generer, eller måske ligefrem invaliderer den. Så hvis man som køber har et særligt formål med dyret, er det vigtigt at få dette præciseret ved købet.
 • En mangel skal kunne føres tilbage til sælger, som regel enten noget arveligt, medfødt, eller noget som var til stede inden købet.

 • Hvis det viser sig at dyret har en mangel, har køber krav på at få betalt omkostningerne til dyrlæge eller få et nedslag i prisen et nedslag i prisen. Hvis manglen er alvorlig, har man krav på, at få alle pengene retur, mod at dyret leveres tilbage til sælger.

  Gode råd:
 • Det er en rigtig god idé at lave en købsaftale, en sådan er bindende, hvorfor både køber og sælger bør være enige om, hvad der er aftalt.
 • Lav kun én aftale. Det er bedst at afklare alt vedrørende handlen på en gang. F.eks. aftaler vedrørende udstillingspligt mv.
 • Som sælger, giv da loyale oplysninger om dyret, også vedr. eventuelle fejl og mangler. Har sælger gjort dette, må køber til gengæld accepterer disse fejl, og kan ikke senere klage over dem.
 • Hvis du havner i en situation, hvor du får brug for at klage, kan du rette henvendelse til Forbrugerklagenævnet på tlf. 70 13 13 30.

 • Kontrakter hos CotonZone

  Hos CotonZone bliver der ved reservation og køb af hund underskrevet 3 kontrakter:

  1. Reservationskontrakt samt indbetaling af depositum
  2. Dansk Kennel Klub købsaftale
  3. Bilag til DKK-købsaftale (punkter med ejerskifte, sygdom og diverse)